Mikoyan-Gourevitch MiG-17F Fresco syrien

Mikoyan-Gourevitch MiG-17F Fresco syrien