Vickers 630 Viscount (837) de la RAF

Vickers 630 Viscount (837) de la RAF

Rappels