Grob G-115 (Tutor T.1) de la RAF en vol

Grob G-115 (Tutor T.1) de la RAF en vol

Rappels