Martin AM-1 Mauler de l'US Navy de profil

Martin AM-1 Mauler de l'US Navy de profil

Rappels