Vickers VC10 de la RAF

Vickers VC10 de la RAF

Rappels