Monino redimensions 1 : Myasishchev 3MD %22Bison-C%22 (1)