Bristol Brigand B.1 de la RAF

Bristol Brigand B.1 de la RAF

Rappels