Consolidated B-24 Liberator (LB-30A) de la RAF en vol

Consolidated B-24 Liberator (LB-30A) de la RAF en vol

Rappels