Bristol Brigand TF.1 de la RAF

Bristol Brigand TF.1 de la RAF

Rappels