Mikoyan-Gourevitch MiG-15UTI Midget égyptien

Mikoyan-Gourevitch MiG-15UTI Midget égyptien

Rappels