Mitsubishi Ki-46-III Dinah préservé

Mitsubishi Ki-46-III Dinah préservé

Rappels