Myasishchev M-17 Mystic (M-55) au statique

Myasishchev M-17 Mystic (M-55) au statique

Rappels